Đội ngũ chuyên gia

 

BS CK II - Kiều Thị Minh Nguyệt

Giám đốc chuyên môn

BS CK I - Trần Ngọc Lân

Chuyên khoa Nội

BS CK II - Trần Thị Tuyết Lan

Chuyên khoa Sản

BS CK I - Đinh Thị Ngọc Lan

Chuyên khoa Mắt

BS CK I - Nguyễn Quang Anh

Chuyên khoa Tai Mũi Họng

BS CK I - Võ Thị Kim Dung

Chuyên khoa Nội