Đào Quang Trung

Bác sỹ chuyên khoa Răng hàm mặt

BS chuyên khoa Răng hàm mặt

Tốt nghiệp trường Đại Học Y, chuyên ngành Răng hàm mặt.

Chuyên khoa chấn thương chỉnh hình Răng hàm mặt, tạo hình nha khoa thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ.

Gần 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực Y khoa và Nha khoa phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa tổng quát, nội nha.

Kinh nghiệm trên 5 năm tạo hình implant răng, phục hồi răng thẩm mỹ.

 Lê Thị Sen

Bác sỹ chuyên khoa Răng hàm mặt

BS Chuyên khoa Răng hàm mặt.

Tốt nghiệp trường Đại học Y, chuyên ngành Răng hàm mặt.

Chuyên khoa Răng hàm mặt, phẫu thuật tạo hình phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, nội nha.

Kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực tạo hình răng thẩm mỹ.

Trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Y khoa, nha khoa phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa tổng quát.