Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan

CHUYÊN NGÀNH

Nguyên Trưởng khoa sản, BV Phụ sản Hải Phòng.

Phòng khám Medelab

Trên 25 năm kinh nghiệm chuyên ngành Sản phụ khoa

Kinh nghiệm 15 năm công tác quản lý.

Chuyên ngành: Sản phụ khoa định kỳ, Phụ khoa, Sản khoa. Siêu âm phụ sản, hỗ trợ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/05/1962