Ngô Thị Bích

Ngô Thị Bích

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nhi

Bác sỹ CK I Nhi khoa

Bệnh viện Bạch Mai

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/04/1956