BS. CK I Đinh Văn Thanh

BS. CK I Đinh Văn Thanh

CHUYÊN NGÀNH

BSCK I chẩn đoán hình ảnh.

Nguyên Chủ nhiệm khoa Chẩn đoán hình ảnh BV Thanh Nhàn

Phụ trách đầu ngành Chẩn đoán hình ảnh Hà Nội.

Phòng khám Medelab - Chẩn đoán hình ảnh X Quang.

Kinh nghiệm trên 40 năm trong lĩnh vực chuyên ngành Chẩn đoán, phỏng đoán hình ảnh, khám và tư vấn bệnh nghề nghiệp, bệnh nội khoa,..

Kinh nghiệm trên 20 năm quản lý chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/06/1946