Đào Quang Trung

Đào Quang Trung

CHUYÊN NGÀNH

BS chuyên khoa Răng hàm mặt

Tốt nghiệp trường Đại Học Y, chuyên ngành Răng hàm mặt.

Chuyên khoa chấn thương chỉnh hình Răng hàm mặt, tạo hình nha khoa thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ.

Gần 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực Y khoa và Nha khoa phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa tổng quát, nội nha.

Kinh nghiệm trên 5 năm tạo hình implant răng, phục hồi răng thẩm mỹ.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/05/1986