BS. CK II Nguyễn Thị Hòa

Bác sỹ chuyên khoa Sản

BSCK II - Chuyên khoa Sản BV Đại học Y.

BS Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu - BV Đại học Y Hà Nội.

Phòng khám Medelab.

Kinh nghiệm trên 25 năm trong lĩnh vực Sản phụ khoa và các kỹ thuật chuyên ngành Sản phụ khoa.

Chuyên ngành: Sản phụ khoa, Phụ khoa, Sản khoa. Siêu âm phụ sản, hỗ trợ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, khám Sản phụ khoa định kỳ.

 Nguyễn Thị Lan

Bác sỹ chuyên khoa Sản

Nguyên Trưởng khoa sản, BV Phụ sản Hải Phòng.

Phòng khám Medelab

Trên 25 năm kinh nghiệm chuyên ngành Sản phụ khoa

Kinh nghiệm 15 năm công tác quản lý.

Chuyên ngành: Sản phụ khoa định kỳ, Phụ khoa, Sản khoa. Siêu âm phụ sản, hỗ trợ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.