Võ Thị Kim Dung

Võ Thị Kim Dung

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nội, Nội cơ xương khớp

Bác sỹ CK I Nội, Nội cơ xương khớp

Bệnh viện Hữu Nghị

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/01/1959