Trần Thị Tuyết Lan

Trần Thị Tuyết Lan

CHUYÊN NGÀNH

Trưởng khoa Sản

Bác sỹ CK II Sản phụ khoa

Nguyên Trưởng khoa Sản, bệnh viện Phụ sản Trung Ương

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 22/10/1956