Trần Thị Hồng Thủy

Trần Thị Hồng Thủy

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Xét nghiệm

Bác sỹ CK II Huyết học truyền máu

Nguyên Trưởng khoa Huyết học, Bệnh viện Huyết học Trung ương

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 25/07/1957