Trần Ngọc Lân

Trần Ngọc Lân

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nội chung

Bác sỹ CK I nội chung

Nguyên Trưởng khoa lọc máu - Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/02/1952