Trần Cương

Trần Cương

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Da liễu

Bác sỹ CK II Da liễu

Phó khoa điều trị, Bệnh viện Da liễu Trung ương

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/01/1949