Nguyễn Văn Mùi

Nguyễn Văn Mùi

CHUYÊN NGÀNH

Thầy thuốc nhân dân, GS.TS.Chuyên viên đầu ngành Truyền nhiễm

Giám đốc kiêm Chủ nhiệm khoa Truyền nhiễm Bệnh viện 103

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/02/1947