Phạm Thị Thu Lan

Phạm Thị Thu Lan

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nội, Nội dị ứng.

Bác sỹ CK I Nội, Nội dị ứng

Khoa dị ứng MDLS - Bệnh viện Bạch Mai

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 06/12/1955