Phạm Đăng Hải

Phạm Đăng Hải

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nội chung

Th.s bác sỹ Nội chung

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam