Nguyễn Yến Bình

Nguyễn Yến Bình

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Xét nghiệm

Bác sỹ CK II Vi sinh

Nguyên Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Xanh Pôn

Phụ trách đầu ngành Xét nghiệm Hà Nội

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 13/11/1955