Nguyễn Trọng Thắng

Nguyễn Trọng Thắng

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Răng hàm mặt

Đại học Y Hà Nội

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/12/1986