Nguyễn Thị Thúy Nga

Nguyễn Thị Thúy Nga

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Răng hàm mặt

Bác sỹ CK I Răng hàm mặt

Đại học Y Hà Nội

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/09/1988