Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thu Hà

CHUYÊN NGÀNH

Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm

Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS.BS CK II Huyết học truyền máu

Đại tá, Nguyên Chủ nhiệm khoa huyết học, truyền máu - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Từng nhận giải thưởng Kovalevskaia

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 24/01/1949