Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thanh Thủy

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh

Đại học Y Hà Nội

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/01/1980