Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Thị Thắm

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nội, Nội soi tiêu hóa

Bác sỹ CK II Nội chung, Nội soi tiêu hóa

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/08/1958