Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nội, Nội tim mạch

Bác sỹ CK II Nội , Nội tim mạch

Bệnh viện Hữu Nghị

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/06/1956