Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Sản

Bác sỹ CK I Sản phụ khoa

Nguyên Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/05/1962