Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Thị Hòa

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Sản

Bác sỹ CK II Sản phụ khoa

Đại học Y Hà Nội

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/02/1955