Nguyễn Thanh Hồng

Nguyễn Thanh Hồng

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Mắt

Bác sỹ CK I Mắt

Nguyên Phó Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Mắt Trung ương

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/05/1956