Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Thanh Bình

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nội chung

Bác sỹ CK I Nội chung

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/08/1984