Nguyễn Thái Cường

Nguyễn Thái Cường

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nội chung

Bác sỹ CK I Nội chung

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam