Nguyễn Ngọc Chín

Nguyễn Ngọc Chín

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nội soi Tiêu hóa

Bác sỹ Chuyên khoa I Nội soi Tiêu hóa

Đại học Y Hà Nội

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/08/1970