Nguyễn Đức Nhật

Nguyễn Đức Nhật

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nội chung

Bác sỹ CK I Nội chung

Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam