Mai Thị Thắm

Mai Thị Thắm

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Da liễu

Bác sỹ Chuyên khoa Da liễu

Bệnh viện Da liễu Hà Nội

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 24/01/1960