Lê Thị Tiến Vinh

Lê Thị Tiến Vinh

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nhi

Bác sỹ CK II Nhi khoa

Bệnh viện Nhi Trung Ương

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 06/07/1956