Lê Hiệp Dũng

Lê Hiệp Dũng

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nội, Nội tim mạch

Bác sỹ CK II Nội tim mạch

Nguyên Trưởng khoa tim mạch, Bệnh viện Thanh Nhàn

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/08/1954