Hoàng Thị Nga

Hoàng Thị Nga

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nội chung

Bác sỹ CK I Nội chung

Đại học Y Hà Nội

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/09/1953