Dương Thị Thanh Huyền

Dương Thị Thanh Huyền

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Tai mũi họng

Bác sỹ CK I Tai mũi họng

Phó Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Vận tải Trung ương

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/12/1959