Đinh Văn Thanh

Đinh Văn Thanh

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh

Bác sỹ CK I Chẩn đoán hình ảnh

Nguyên Chủ nhiệm khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Thanh Nhàn, phụ trách đầu ngành Chẩn đoán hình ảnh của Hà Nội

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/06/1946