Đinh Thị Ngọc Lan

Đinh Thị Ngọc Lan

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Mắt

Bác sỹ CK I Mắt

Bệnh viện Đường sắt Hà Nội

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 19/07/1958