Bùi Thị Yến

Bùi Thị Yến

CHUYÊN NGÀNH

Bác sỹ Nhi

Bác sỹ CK I Nhi khoa

Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Xanh pôn

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tinh: Nữ

Ngày sinh: 10/04/1953