Nguyễn Thị Thu Hà

Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm

Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS.BS CK II Huyết học truyền máu

Đại tá, Nguyên Chủ nhiệm khoa huyết học, truyền máu - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Từng nhận giải thưởng Kovalevskaia

 Nguyễn Yến Bình

Bác sỹ Xét nghiệm

Bác sỹ CK II Vi sinh

Nguyên Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Xanh Pôn

Phụ trách đầu ngành Xét nghiệm Hà Nội

 Trần Thị Hồng Thủy

Bác sỹ Xét nghiệm

Bác sỹ CK II Huyết học truyền máu

Nguyên Trưởng khoa Huyết học, Bệnh viện Huyết học Trung ương