Dương Thị Thanh Huyền

Bác sỹ chuyên khoa Tai mũi họng

Bác sỹ Tai mũi họng

Bác sỹ CK I Tai mũi họng

Phó Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Vận tải Trung ương

 Ngô Thị Ánh Tuyết

Bác sỹ Tại mũi họng

Bác sỹ Chuyên khoa Tai mũi họng

Đại học Y Hà Nội

 Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bác sỹ Tai mũi họng

Thạc sỹ, bác sỹ Tại mũi họng

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa