Nguyễn Thị Hòa

Bác sỹ chuyên khoa Sản

Bác sỹ Sản

Bác sỹ CK II Sản phụ khoa

Đại học Y Hà Nội

 Nguyễn Thị Lan

Bác sỹ chuyên khoa Sản

Bác sỹ Sản

Bác sỹ CK I Sản phụ khoa

Nguyên Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

 Trần Ngọc Minh

Bác sỹ chuyên khoa Sản

Bác sỹ đọc kết quả tế bào

Th.s Bác sỹ giải phẫu bệnh

Giảng viên Đại học Y Hà Nội

 Trần Thị Tuyết Lan

Bác sỹ chuyên khoa Sản

Trưởng khoa Sản

Bác sỹ CK II Sản phụ khoa

Nguyên Trưởng khoa Sản, bệnh viện Phụ sản Trung Ương