Nguyễn Ngọc Chín

Chuyên khoa Nội soi Tiêu hóa

Bác sỹ Nội soi Tiêu hóa

Bác sỹ Chuyên khoa I Nội soi Tiêu hóa

Đại học Y Hà Nội