Nguyễn Ngọc Chín

Chuyên khoa Nội soi Tiêu hóa

Bác sỹ Nội soi Tiêu hóa

Bác sỹ Chuyên khoa I Nội soi Tiêu hóa

Đại học Y Hà Nội

 Nguyễn Thị Thắm

Bác sỹ chuyên khoa Nội soi tiêu hóa

Bác sỹ Nội, Nội soi tiêu hóa

Bác sỹ CK II Nội chung, Nội soi tiêu hóa

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108