Chử Thị Thu Hường

Bác sỹ chuyên khoa Nội

Bác sỹ Nội chung

Bác sỹ CK I Nội chung

Viện huyết học truyền máu Trung Ương

 Đỗ Thị Minh Thìn

Bác sỹ Nội chung

Tiến sỹ, Bác sỹ CKII Nội chung, Nội tim, thận, khớp, nội tiết

Tiến sỹ, Phó Chủ nhiệm bộ môn tim, thận, khớp, nội tiết Viện Quân Y 103.

 Hoàng Mai Trang

Bác sỹ Nội chung.

Tiến sỹ, Bác sỹ CKII Nội chung, Nội tim, thận, khớp, nội tiết.

Tiến sỹ, Trưởng khoa khám bệnh Viện Quân Y 103.

 Hoàng Thị Nga

Bác sỹ chuyên khoa Nội

Bác sỹ Nội chung

Bác sỹ CK I Nội chung

Đại học Y Hà Nội

 Lê Hiệp Dũng

Bác sỹ chuyên khoa Nội

Bác sỹ Nội, Nội tim mạch

Bác sỹ CK II Nội tim mạch

Nguyên Trưởng khoa tim mạch, Bệnh viện Thanh Nhàn

 Lê Thị Bình

Bác sỹ chuyên khoa Nội

Bác sỹ Nội chung

Bác sỹ CK I Nội chung

Đại học Y Hà Nội

 Ngô Đình Trung

Bác sỹ chuyên khoa Nội

Bác sỹ Nội chung

Th.s Bác sỹ Nội chung

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

 Nguyễn Đức Nhật

Bác sỹ chuyên khoa Nội

Bác sỹ Nội chung

Bác sỹ CK I Nội chung

Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

 Nguyễn Hải Ghi

Bác sỹ chuyên khoa Nội

Bác sỹ Nội chung

Th.s Bác sỹ Nội chung

Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

 Nguyễn Thái Cường

Bác sỹ chuyên khoa Nội

Bác sỹ Nội chung

Bác sỹ CK I Nội chung

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

 Nguyễn Thanh Bình

Bác sỹ chuyên khoa Nội

Bác sỹ Nội chung

Bác sỹ CK I Nội chung

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

 Nguyễn Thị Phương Dung

Bác sỹ chuyên khoa Nội

Bác sỹ Nội, Nội tim mạch

Bác sỹ CK II Nội , Nội tim mạch

Bệnh viện Hữu Nghị

 Nguyễn Văn Mùi

Giám đốc Phòng khám, chuyên khoa Nội & Giáo sư khám VIP

Thầy thuốc nhân dân, GS.TS.Chuyên viên đầu ngành Truyền nhiễm

Giám đốc kiêm Chủ nhiệm khoa Truyền nhiễm Bệnh viện 103

 Phạm Đăng Hải

Bác sỹ chuyên khoa Nội

Bác sỹ Nội chung

Th.s bác sỹ Nội chung

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

 Phạm Ngọc Tạo

Bác sỹ chuyên khoa Nội

Bác sỹ Nội, Nội tiêu hóa

Bác sỹ CK I Nội, Nội soi tiêu hóa

Bệnh viện Hữu Nghị

 Phạm Thị Thu Lan

Bác sỹ chuyên khoa Nội

Bác sỹ Nội, Nội dị ứng.

Bác sỹ CK I Nội, Nội dị ứng

Khoa dị ứng MDLS - Bệnh viện Bạch Mai

 Trần Ngọc Lân

Bác sỹ chuyên khoa Nội

Bác sỹ Nội chung

Bác sỹ CK I nội chung

Nguyên Trưởng khoa lọc máu - Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội

 Võ Thị Kim Dung

Bác sỹ chuyên khoa Nội

Bác sỹ Nội, Nội cơ xương khớp

Bác sỹ CK I Nội, Nội cơ xương khớp

Bệnh viện Hữu Nghị