Bùi Thị Yến

Bác sỹ chuyên khoa Nhi

Bác sỹ Nhi

Bác sỹ CK I Nhi khoa

Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Xanh pôn

 Lê Thị Tiến Vinh

Bác sỹ chuyên khoa Nhi

Bác sỹ Nhi

Bác sỹ CK II Nhi khoa

Bệnh viện Nhi Trung Ương

 Ngô Thị Bích

Bác sỹ chuyên khoa Nhi

Bác sỹ Nhi

Bác sỹ CK I Nhi khoa

Bệnh viện Bạch Mai