Đinh Thị Ngọc Lan

Bác sỹ chuyên khoa Mắt

Bác sỹ Mắt

Bác sỹ CK I Mắt

Bệnh viện Đường sắt Hà Nội

 Nguyễn Thanh Hồng

Bác sỹ chuyên khoa Mắt

Bác sỹ Mắt

Bác sỹ CK I Mắt

Nguyên Phó Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Mắt Trung ương