Mai Thị Thắm

Bác sỹ chuyên khoa Da liễu

Bác sỹ Da liễu

Bác sỹ Chuyên khoa Da liễu

Bệnh viện Da liễu Hà Nội

 Trần Cương

Bác sỹ chuyên khoa Da liễu

Bác sỹ Da liễu

Bác sỹ CK II Da liễu

Phó khoa điều trị, Bệnh viện Da liễu Trung ương