Đàm Quang Trung

Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh

Bác sỹ CKI Chẩn đoán hình ảnh

Bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai

 Đào An

Bác sỹ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh

Bác sỹ CK I Chẩn đoán hình ảnh

Bệnh viện Bưu điện Hà Nội

 Đinh Văn Thanh

Bác sỹ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh

Bác sỹ CK I Chẩn đoán hình ảnh

Nguyên Chủ nhiệm khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Thanh Nhàn, phụ trách đầu ngành Chẩn đoán hình ảnh của Hà Nội

 Nguyễn Thị Thanh Nga

Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh

Đại học Y Hà Nội

 Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bác sỹ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh

Đại học Y Hà Nội

 Trần Thị Anh Đào

Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh

Bác sỹ CKII Chẩn đoán hình ảnh

Đại tá, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện TW Quân đội 108